Karty pracy dla klasy 4 dział I: ,,Liczby naturalne – część 1.” zawiera 8 kart pracy, które pozwalają utrwalić wiadomości i odkryć potencjał matematyczny.

W tym dziale znajdziesz następujące tematy:

Oś liczbowa.
Dziesiątkowy system pozycyjny.
Dodawanie liczb.
Odejmowanie liczb.
Mnożenie liczb.
Dzielenie liczb.
Dzielenie z resztą.
O ile więcej/mniej. Ile razy więcej/mniej.

Materiały przeznaczone są nie tylko dla uczniów, ale również dla nauczycieli, którzy chcieliby urozmaicić lekcje matematyki.

Showing all 7 results